Dynamics of Czech Inflation: The Role of the Trend and the Cycle

Michal Franta, Ivan Sutóris

Za použití modelu nepozorovaných komponent se stochastickou volatilitou rozkládáme časovou řadu české inflace na trend a krátkodobé odchylky od tohoto trendu. Na základě provedené regresní analýzy jsou pak tyto dvě komponenty inflace dále interpretovány. Výsledky ukazují pokles inflačního trendu od počátku vzorku dat (1998), který se kryje se zavedením režimu cílování inflace a s následnými změnami inflačního cíle České národní banky. Regresní analýza navíc naznačuje, že dominantní roli ve změnách trendu hrají inflační očekávání. Chování odchylek inflace od trendu pak vykazuje vlastnosti Phillipsovy křivky v otevřené ekonomice.

JEL kódy: E5, E31

Klíčová slova: česká inflace, inflační trend, Phillipsova křivka, UCSV

Vydáno: červenec 2020

Ke stažení: CNB WP 1/2020 (pdf, 575 kB)