Does Macroprudential Policy Leak? Evidence from Non-Bank Credit Intermediation in EU Countries

Martin Hodula, Ngoc Anh Ngo

V tomto článku zkoumáme, zda makroobezřetnostní politika ovlivňuje úvěry poskytované subjekty stínového bankovnictví. S využitím rozsáhlého souboru dat zahrnujícího 23 zemí Evropské unie syntetizujeme zúžený ukazatel stínového bankovnictví zachycující zprostředkování úvěrů nebankovními subjekty. Zkreslení z důvodu endogenity, které je vlastní modelování vlivu makroobezřetnostní politiky na finanční sektor, řešíme tím, že zohledňujeme nový index síly makroobezřetnostní autority při plnění jejích cílů a využíváme jej jako instrumentální proměnnou pro makroobezřetnostní politiku v rámci odhadu pomocí metody instrumentálních proměnných. Robustně dokládáme, že po zpřísnění makroobezřetnostní politiky dochází k nárůstu úvěrů poskytovaných subjekty stínového bankovnictví. Na průřezové dimenzi našich dat ukazujeme, že tento efekt platí zejména pro bankovní sektory s nízkou kapitalizací, kde lze očekávat, že makroobezřetnostní politika je více svazující, což vede k realokaci úvěrů od bank k nebankovním subjektům.

JEL kódy: G21, G23, G28

Klíčová slova: Evropská unie, instrumentální proměnné, makroobezřetnostní politika, nebankovní půjčky, regulatorní úniky

Vydáno: prosinec 2021

Ke stažení: CNB WP 5/2021 (pdf, 1,8 MB)