Cyclical Investment Behavior of Investment Funds: Its Heterogeneity and Drivers

Milan Szabo

Studie zkoumá vliv výnosů z cenných papírů na následné prodeje a nákupy cenných papírů investičními fondy. Dále zkoumá charakteristiky fondů posilující zvýšené a procyklické prodeje méně výkonných cenných papírů fondy. Nachází významné rozdíly v obchodování napříč různými třídami aktiv s využitím jedinečných údajů o obchodech retailových fondů a fondů kvalifikovaných investorů. Studie pak ukazuje, jak finanční křehkost fondů zvyšuje jejich citlivost na klesající výnosy držených cenných papírů, což vede ke zvýšenému prodeji méně výkonných cenných papírů ze strany fondů.

JEL kódy: G11, G23

Klíčová slova: externality, investiční chování, rozvíjející se trhy, správa aktiv, vzájemná propojenost

Vydáno: květen 2023

Ke stažení: CNB WP 5/2023 (pdf, 576 kB)