Assessment of Consensus Forecasts Accuracy: The Czech National Bank Perspective

Filip Novotný a Marie Raková

Předpovědi na základě dotazníkového šetření společnosti Consensus Economics pro růst HDP a inflaci spotřebitelských a výrobních cen v zemích eurozóny a měnový kurz USD/EUR jsou Českou národní bankou využívány při tvorbě předpokladů o budoucím zahraničním ekonomickém vývoji. V tomto článku srovnáváme přesnost výše uvedených předpovědí Consensu vůči předpovědím Evropské komise, Mezinárodního měnového fondu a Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj, a také vůči naivní předpovědi a předpovědi založené na forwardovém měnovém kurzu. V rozmezí let 1994 až 2009 byly předpovědi Consensu pro inflaci spotřebitelských cen a růst HDP v efektivní eurozóně lepší rozdílem, který je typicky statisticky významný. Výsledky jsou méně jednoznačné v předkrizovém období (1994-2007). Předpověď Consensu pro inflaci výrobních cen v eurozóně statisticky významně překonává naivní předpověď v krátkém období. Konečně předpověď Consensu pro měnový kurz USD/EUR během období od roku 2002 do roku 2009 je přesnější než naivní předpověď i předpověď založená na forwardovém kurzu.

JEL kódy: E37, E58.

Klíčová slova: přesnost předpovědi, predikční proces, předpovědi z dotazníkového šetření.

Vydáno: prosinec 2010

Ke stažení: WP ČNB 14/2010 (pdf, 311 kB)

Publikováno jako: Novotný, F. and Raková, M. (2011): Assessment of Consensus Forecasts Accuracy: The Czech National Bank Perspective, Czech Journal of Economics and Finance, 61(4), 348–366.