A Tale of Different Capital Ratios: How to Correctly Assess the Impact of Capital Regulation on Lending

Simona Malovaná, Martin Hodula, Josef Bajzík, Zuzana Gric

Již téměř dvě desetiletí je kvantifikace vlivu změn bankovního kapitálu a kapitálové regulace na vývoj poskytovaných úvěrů jednou z nejvýznamnějších výzkumných otázek. V empirické literatuře přesto přetrvávají výrazné rozdíly, pokud jde o odhadované parametry. V tomto článku sbíráme více než 1600 odhadů vztahu mezi kapitálem bank a úvěry a konstruujeme 40 proměnných, které odrážejí kontext, v němž autoři výzkumných prací své odhady získali. Po očištění o případnou publikační selektivitu se vliv změny (regulatorního) kapitálového poměru o 1 procentní bod na meziroční růst úvěrů nachází ve výši zhruba 0,3 p. b., zatímco vliv změn kapitálových požadavků činí přibližně -0,7 p. b. Pomocí bayesovského a frekventistického průměrování modelů odhalujeme další vrstvy fragmentace pozorované v našich výsledcích. Zaprvé ukazujeme, že vztah mezi kapitálem bank a úvěry se v čase mění, což odráží pokrizové období stále náročnější kapitálové regulace bank a utlumené ziskovosti. Zadruhé zjišťujeme, že uváděné odhady elasticit jsou významně ovlivněny tím, jaký empirický přístup výzkumníci zvolí.

JEL kódy: C83, E58, G21, G28

Klíčová slova: bankovní kapitál, bankovní úvěry, kapitálová regulace, meta-analýza, publikační vychýlení

Vydáno: prosinec 2021

Ke stažení: CNB WP 8/2021 (pdf, 2,6 MB)