ČNB > Dohled a regulace > Výkon dohledu > Povolovací a schvalovací řízení > Poskytovatelé a zprostředkovatelé spotřebitelského úvěru

Povolovací a schvalovací řízení podle zákona o spotřebitelském úvěru

Náležitosti žádosti a oznámení podle zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru (dále jen „zákon“), stanoví vyhláška č. 381/2016 Sb., o žádostech, oznámeních a předkládání výkazů podle zákona o spotřebitelském úvěru.

Podle § 12 odst. 1 a 2, § 20 odst. 1 a 2, § 32 odst. 3 a 4, § 42 odst. 2 a 3 zákona jsou nebankovní poskytovatel spotřebitelského úvěru, samostatný zprostředkovatel, vázaní zástupci a zprostředkovatelé vázaného spotřebitelského úvěru povinni uhradit správní poplatek za prodloužení oprávnění k činnosti. ČNB uveřejnila způsob zaplacení správního poplatku za prodloužení oprávnění k činnosti.

Upozornění k podávání žádostí a oznámení podle zákona o spotřebitelském úvěru

Zákony

Vyhlášky

 

Úřední sdělení, metodické informace

Žádosti a oznámení

A. Nebankovní poskytovatel spotřebitelského úvěru

B. Samostatný zprostředkovatel spotřebitelského úvěru

C. Vázaný zástupce

D. Zprostředkovatel vázaného spotřebitelského úvěru

E. Akreditovaná osoba

Ostatní