ČNB > Dohled a regulace > Legislativní základna > Obchodování s OTC deriváty a sekuritizace

Obchodování s OTC deriváty a sekuritizace

Nařízení Evropského parlamentu a Rady o OTC derivátech, ústředních protistranách a registrech obchodních údajů má za cíl zvýšit transparenci a snížit rizika spojovaná s obchodováním s mimoburzovními deriváty. U některých derivátů se stanovuje povinnost jejich clearování prostřednictvím ústředních protistran, stanovují podmínky pro licenci a organizační požadavky na činnost ústředních protistran a dále se u všech derivátů zavádí povinnost jejich oznamování do registru obchodních údajů. Regulace v této oblasti se dotýká prakticky všech osob, které jsou protistranami u mimoburzovních derivátů, tzn. nejen osob podnikajících na finančním trhu, ale i osob mimo něj.

  • Právní předpisy
    (Přehled zákonů a prováděcích právních předpisů vztahujících se k danému finančnímu sektoru. Přehled obsahuje i přímo závazné předpisy EU, pokud byly v daném sektoru vydány.)
    • zákony a přímo závazné předpisy EU
    • vyhlášky a opatření
  • Metodické a výkladové materiály
    (Přehled aktuálních úředních sdělení, stanovisek a odpovědí vztahujících se k zákonům a předpisům daného finančního sektoru.)
    • úřední sdělení
    • obecné pokyny evropských orgánů dohledu
    • odpovědi na dotazy
    • formuláře ESMA a ČNB
    • ostatní materiály
  • Konzultační materiály a návrhy
    (Nově připravované materiály, které ČNB uveřejňuje pro účely odborné diskuse nebo pro informaci účastníků finančního trhu.)

Upozornění:
Uvedená znění právních předpisů jsou pouze zněním k informaci. Jediným autentickým zněním právních předpisů je znění uveřejněné ve Sbírce zákonů nebo ve Věstníku ČNB.