Co je nejčastějším omylem v dosavadním fungování oznamování porušení?

Nesprávné vyhodnocení porušení oznamovatelem, kde je třeba rozlišovat mezi oznamováním porušení ustanovení obezřetnosti a stížností jednotlivce na konkrétní postup instituce, pro který má ČNB zaveden jiný komunikační kanál i proces vyřizování.