Co se stane pokud pro své oznámení oznamovatel nesprávně použije chráněný komunikační kanál oznamování porušení?

Pracovník dohledu nad finančním trhem ČNB pověřený agendou oznamování porušení vždy vyhodnotí každé chráněné oznámení. Pokud jej shledá nepatřičným a nebrání-li tomu ochrana osobních údajů, oznamovatele vyrozumí a informuje o dalším správném postupu. Obecné informace jsou využity k další dohledové a kontrolní činnosti.