Co oznamovat?

Podle stávajícího legislativního vymezení jsou pro agendu oznamování porušení předmětná pouze ohlášení porušení obezřetnostních ustanovení.