Na jakou instituci lze podat chráněné oznámení?

Podle stávajícího legislativního vymezení pouze na banku, spořitelní a úvěrní družstvo a na obchodníka s cennými papíry.