Pravidla a doporučení

Koncept "Basel II' byl v České republice do právních předpisů implementován prostřednictvím

  1. zákonů, v jejichž rámci jsou stanovena základní pravidla obezřetného podnikání a další požadavky vyplývající z jednotlivých směrnic. Směrnice 2006/48/ES a 2006/49/ES vč. novel jsou promítnuty do následujících zákonů:
  2. vyhlášek vydávaných na základě zmocnění v příslušných zákonech, které podrobněji stanovují jednotlivá pravidla obezřetného podnikání. Implementace konceptu Basel II je v České republice promítnuta kromě výše uvedených zákonů také do vyhlášky č. 123/2007 Sb., o pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry, ve znění pozdějších předpisů.
  3. úředních sdělení, která poskytují detailní výklad nebo očekávaní České národní banky k některým termínům, postupům a dalším skutečnostem. Konceptu Basel II se týkají tato úřední sdělení.

Přehled zákonů, vyhlášek a úředních sdělení v jednotlivých členských státech EU najdete na odpovídajících stránkách na EBA homepage.

Informační tabulky