Why and How to Assess Inflation Target Fulfilment

Jan Filáček

Při cílování inflace hraje významnou roli ex post analýza plnění inflačního cíle. Hlavní výhody ex post analýzy jsou trojí. Zaprvé může zlepšit přesnost prognózy. Zadruhé pomůže pracovníkům centrální banky a členům bankovní rady pochopit možnosti a omezení prognóz použitých při jejich rozhodování. Zatřetí zvyšuje transparentnost a důvěryhodnost měnové politiky. Hlavním cílem této práce je navrhnout metodický rámec pro hodnocení plnění inflačního cíle na základě částečných simulací, které se používá v České národní bance. Abychom mohli demonstrovat aplikovatelnost tohoto rámce, analyzujeme výsledky České národní banky v letech 2002–2006. Ukazujeme, že neplnění cílů inflace lze v tomto období z velké části přičíst odchylce u veličin popisujících zahraniční vývoj.

Klíčová slova: centrální banka, inflační cíl, provádění měnové politiky

Vydáno: prosinec 2007

Vydáno jako: Filáček, J. (2007): Why and How to Assess Inflation-Target Fulfillment, Finance a úvěr - Czech Journal of Economics and Finance, 57(12), s. 577-594.

Ke stažení: CNB WP 11/2007 (pdf, 377 kB)