U.S. Unemployment Duration: Has Long Become Longer or Short Become Shorter?

Pedro Portugal

Trh práce v USA zaznamenává nebývalou průměrnou délku nezaměstnanosti. Posun v distribuci délky nezaměstnanosti lze hledat již na začátku 90. let 20. století. Za účelem analýzy změn v distribuci délky nezaměstnanosti v USA jsou v této studii použity metody cenzorované kvantilové regrese. Zkoumáme metodu dekompozice, kterou navrhli Machado a Mata (2005), aby zjistili příspěvek změn vyvolaných kovarianční distribucí a podmíněnou distribucí. Údaje použité v tomto šetření jsou převzaty z národních reprezentativních šetření Displaced Worker Surveys z roku 1988 a 1998. Poskytujeme evidenci o tom, že změna distribuce délky nezaměstnanosti je hlavně důsledkem protichůdného působení prudkého růstu míry přechodu z jednoho zaměstnání do druhého a zvýšené senzitivity délky nezaměstnanosti vůči míře nezaměstnanosti. Změny ve složení pracovní síly hrály omezenou roli. Naše zjištění zdůvodňujeme tvrzením, že základním relevantním mechanismem je pravděpodobně zdokonalená screeningová technika.

JEL kódy: C14, C21, C41, J64

Klíčová slova: kvantilová regrese, durační analýza, délka nezaměstnanosti, dekompozice v rozporu s faktem

Vydáno: prosinec 2007

Ke stažení: CNB WP 17/2007 (pdf, 628 kB)