Transmission of Exchange Rate Shocks into Domestic Inflation: The Case of the Czech Republic

Oxana Babetskaia-Kukharchuk

Tato práce se zabývá odhadem promítání měnového kurzu do inflace v případě České republiky. Stávající empirická literatura nenachází shodu v otázce míry promítání do inflace v České republice. Jelikož neexistuje ojedinělý přístup týkající se způsobu měření promítání měnového kurzu, používáme různé specifikace nalezené v odborné literatuře týkající České republiky. Kromě toho provádíme odhad promítání podél distribučního řetězce v duchu McCarthyho (2007). Snažíme se prozkoumat vlastnosti přenosu kurzového šoku do spotřebitelských cen v České republice porovnáním impulzních odezev mezi 11 specifikacemi odhadnutými z dat transformovaných na měsíční rozdíly a roční míry. Odhad rovnovážného promítání je proveden za pomoci modelu VEC. Vedle toho se snažíme vzít v úvahu možné rozdíly v čase. Nejjednodušším přístupem je opětovné provedení odhadu modelů VAR pro dvě subperiody. Naší druhou strategií je odhad rovnice korekce chyby s Kalmanovým filtrem. Zkoumáme také, jak se promítání liší u obchodovatelných (3 podskupiny) a neobchodovatelných statků. Zjišťujeme, že rychlost přenosu kurzového šoku do všech cen je poměrně rychlá. V absolutním vyjádření ale promítání měnového kurzu nepřekračuje 25–30 %.

Klíčová slova: promítání měnových kurzů, inflace, Kalmanův filtr, VAR, VECM

Vydáno: prosinec 2007

Publikováno jako: Babecká-Kucharčkuková, O. (2009): Transmission of Exchange Rate Shocks into Domestic Inflation: The Case of the Czech Republic, Czech Journal of Economics and Finance, 59(2), str. 137-152.

Ke stažení: CNB WP 12/2007 (pdf, 443 kB)