Tracking Monetary-Fiscal Interactions Across Time and Space

Michal Franta, Jan Libich, Petr Stehlík

Fiskální pozice mnoha zemí je napjatá a dochází k jejímu zhoršování. Měly by se formálně nezávislé centrální banky zabývat možností průsaku excesivní fiskální politiky do měnové politiky, a tím ohrožení cenové stability? Tato studie poskytuje na toto téma některé poznatky vycházející ze sledování vzájemného působení mezi fiskální a měnovou politikou pro různé země a různá období. Ve studii lze nalézt tři hlavní příspěvky. První příspěvek je metodologického charakteru – studie kombinuje dvě nedávno vyvinuté ekonometrické techniky: model vektorové autoregrese s časově proměnlivými koeficienty a identifikaci šoků pomocí znaménkových restrikcí, a diskutuje výhody tohoto přístupu. Druhý příspěvek je pozitivní: ukazujeme, jak se měnově-fiskální interakce a ostatní makroekonomické proměnné měnily v průběhu času v šesti rozvinutých ekonomikách (Austrálie, Kanada, Japonsko, Švýcarsko, Velká Británie a Spojené státy americké). Třetí příspěvek je normativní: studie zdůrazňuje vliv institucionálního uspořádání měnové a fiskální politiky na vedení jednotlivých politik. Nejprve studie ukazuje, že explicitně deklarovaný cíl měnové politiky (například uzákoněný cíl pro průměrnou inflaci) poskytuje centrální bance zázemí pro neakomodování fiskálních šoků financovaných dluhem. Dále ukazujeme, ovšem na základě poněkud slabší evidence, že hrozba „tug-of-war“ může ovlivnit motivaci vlády a tím i výstupy fiskální politiky. Tato změna chování pak snižuje pravděpodobnost fiskálních krizí a pravděpodobnost takzvané „nepříjemné měnové aritmetiky.

JEL kódy: C10, E61

Klíčová slova: fiskální mezera, měnově-fiskální interakce, znaménkové restrikce, model vektorové autoregrese s časově proměnlivými koeficienty, nepříjemná měnová aritmetika

Vydáno: červen 2012

Ke stažení: CNB WP 6/2012 (pdf, 1,3 MB)