The origins of global imbalances

Jan Brůha, Jiří Podpiera

V tomto článku studujeme pomocí dynamického modelu všeobecné rovnováhy odezvu globální ekonomiky s nerovnoměrně rozvinutými regiony na pokles investičních a obchodních nákladů. Ukazujeme, že pokles těchto nakladů způsobuje vzrůst přímých zahraničních investic v nerozvinutém regionu a vzrůst spotřeby v rozvinutém regionu. Z toho vyplývá, že pokles investičních a obchodních nákladů mohl být příčinou tzv. globálních nerovnováh pozorovaných na přelomu milénia.

JEL kódy: F12, F21, F34, F36

Klíčová slova: ekonomický rozvoj, přímé zahraniční investice, globální nerovnováhy, globální model všeobecné rovnováhy

Vydáno: prosinec 2008

Ke stažení: CNB WP No. 7/2008 (pdf, 351 kB)