The behavioural equilibrium exchange rate of the Czech koruna

Luboš Komárek, Martin Melecký

Tato práce odvozuje model behaviorálního rovnovážného kurzu (BEER) české koruny a odhaduje jej pomocí tří metod vhodných pro nestacionární časové řady. Potenciální determinanty reálného rovnovážného kurzu brané v úvahu jsou diferenciál produktivity, úrokový diferenciál, směnné relace, čisté přímé zahraniční investice, čistá zahraniční aktiva, spotřeba vlády a míra otevřenosti. Zjišťujeme, že česká koruna byla v období let 1994 – 2004 podhodnocena v průměru asi o 7 procent z hlediska odhadovaného BEER. Významnými determinanty rovnovážného kurzu české koruny jsou podle všeho diferenciál produktivity, reálný úrokový diferenciál, směnné relace a čisté přímé zahraniční investice.

Klíčová slova: Česká republika, modelování rovnovážného kurzu, ERM II, výchylky devizových kurzů, analýza časových řad

Vydáno: prosinec 2005

Publikováno jako:

Ke stažení: CNB WP No. 5/2005 (pdf, 361 kB)