The Impact of Monetary Policy on Financing of Czech Firms

Ruslan Aliyev, Dana Hájková, Ivana Kubicová

V článku je na základě finančních dat českých firem zkoumána role finanční struktury společností v transmisi měnové politiky. Výsledky ukazují, že v obdobích vyšších krátkodobých úrokových sazeb jsou podíly celkového dluhu, krátkodobých bankovních půjček a dlouhodobého dluhu na aktivech nižší. Firemní charakteristiky, jako je velikost, stáří, výše zastavitelného majetku a zisk, ovlivňují způsob, jakým se změna měnové politiky odráží v rozhodnutích firem ohledně jejich externího financování. Tyto výsledky naznačují existenci informačních frikcí na úvěrových trzích a poskytují tak empirickou podporu pro existenci širšího úvěrového kanálu a vliv firemních vztahů s bankami v transmisi měnové politiky v České republice.

JEL kódy: E44, E51, E52, G21, G32

Klíčová slova: Úvěrový kanál, Česká republika, vnější financování, měnový transmisní mechanismus

Vydáno: červen 2014

Ke stažení: CNB WP 5/2014 (pdf, 989 kB)