The Effect of Non-Linearity Between Credit Conditions and Economic Activity on Density Forecasts

Michal Franta

Článek zkoumá vliv nelinearit na prognózování hustot pravděpodobnosti. Zaměřuje se na vztah mezi úvěrovými trhy a zbytkem ekonomiky. Možná nelinearita tohoto vztahu je zachycena modelem prahové vektorové autoregrese odhadnutém bayesovskými metodami na amerických datech. Prognózy hustot pravděpodobnosti tak zahrnují nejen nejistotu ohledně všech parametrů modelu, ale i možnou změnu režimu v budoucnosti. Je ukázáno, že zohlednění nelinearity může zlepšit pravděpodobnostní ohodnocení ekonomického výhledu. Na třech příkladech je navíc ilustrována praktická využitelnost prognózování hustot pravděpodobnosti pomocí nelineárních modelů.

JEL kódy: C11, C32, E44

Klíčová slova: prognózování hustot pravděpodobnosti, nelinearita, prahový autoregresní model

Vydáno: září 2013

Ke stažení: CNB WP 9/2013 (pdf, 832 kB)