Stress Testing the Private Household Sector Using Microdata

Kamil Galuščák, Petr Hlaváč, Petr Jakubík

Představujeme metodologii pro identifikaci předlužených domácností, kterou používáme pro testování reakcí na šokové změny míry nezaměstnanosti, úrokových sazeb a cen nezbytných výdajů v České republice. Rozšiřujeme přístup použitý v Johansson a Persson (2006) pro Švédsko a Albacete a Fessler (2010) pro Rakousko tím, že uvažujeme obousměrné toky na trhu práce mezi zaměstnaností a nezaměstnaností, a také tím, že díky dostupnosti dat zahrnujeme do testování nejen hlavy domácností, ale i jejich partnery. Toto vylepšení může vysvětlit pozorovaný vyšší výskyt předluženosti v případě šokových změn nezaměstnanosti než ve Švédsku a Rakousku, zatímco dopady šokových změn úrokové míry jsou podobné jako v Rakousku. S využitím makroekonomických scénářů z prognózy ČNB a ze Zprávy o finanční stabilitě ilustrujeme využití našeho přístupu pro zátěžové testování schopnosti domácností splácet dluhy. Výsledky potvrzují důležitost využívání mikrodat v analýzách finančního zatížení domácností, protože dopady šoků jsou vyšší mezi nízkopříjmovými domácnostmi, což by při použití agregátních dat nebylo zřejmé.

JEL kódy: D12, D31, E17

Klíčová slova: schopnost splácet, finanční přebytek, zadluženost domácností, mikrodata, zátěžové testování

Vydáno: leden 2014

Ke stažení: CNB WP 2/2014 (pdf, 577 kB)