Sparse Restricted Perception Equilibrium

Volha Audzei, Sergey Slobodyan

V této práci zkoumáme výběr modelu v rámci omezené racionality a dopad měnové politiky na rovnovážnou volbu prognostických modelů. Používáme koncept „řídké“ racionality (který v nedávné době vypracoval Gabaix, 2014), v němž je nákladné věnovat pozornost všem možným proměnným a ekonomické subjekty mohou svojí volbou nadhodnocovat či podhodnocovat konkrétní proměnné, nebo dokonce některé z nich zcela vynechat. Hlavní otázkou je, zda zprvu chybně specifikovaná rovnováha (Restricted Perceptions Equilibrium, RPE) je v souladu s rovnovážnou volbou „řídkých“ vah, které popisují přiřazení pozornosti různým proměnným subjekty v rámci RPE. V jednoduchém novokeynesiánském modelu docházíme k závěru, že subjekty se drží svého prvotního chybně specifikovaného prognostického modelu AR(1), je-li měnová politika méně agresivní nebo se inflace stane perzistentnější. V parametrickém prostoru rovněž nacházíme oblast, kde subjekty považují za výhodné nevěnovat pozornost žádné proměnné.

JEL kódy: D84, E31, E37

Klíčová slova: omezená racionalita, očekávání, učení, volba modelu

Vydáno: září 2018

Ke stažení: CNB WP 8/2018 (pdf, 1 MB)