Risk Aversion, Financial Stress and Their Non-Linear Impact on Exchange Rates

Tomáš Adam, Soňa Benecká, Jakub Matějů

Článek ukazuje, jak měny vybraných rozvíjejících se trhů ve střední a východní Evropě reagují na zvýšenou nejistotu v závislosti na tržním sentimentu v jádrové vyspělé ekonomice nebo v globálním meřítku. Vysoce stylizovaný model alokace portfolia na bázi aktiv denominovaných v eurech a české koruně ukazuje na existenci dvou režimů, které jsou charakterizovány rozdílnou reakcí měnového kurzu na zvýšený finanční stres v eurozóně. V „diverzifikačním“ režimu dochází k posílení kurzu koruny v návaznosti na zvýšený očekáváný rozptyl výnosů aktiva denominovaného v eurech. V režimu „útěk do bezpečí“ zase koruna oslabuje po zvýšení rozptylu eurového aktiva. Přechod mezi těmito režimy může být spojen se změnami averze k riziku, která je ovlivněna napětím na finančních trzích zachyceným indexy finančního stresu. Pomocí bayesovského Markov-switching VAR modelu identifikujeme existenci těchto režimů u české koruny a do menší míry také u polského zlotého a maďarského forintu. Docházíme k závěru, že mírný nárůst finančního stresu v eurozóně působí na posílení koruny; při vyšším stresu na finančních trzích (které u investorů působí na růst averze k riziku) ale koruna oslabuje v reakci na šokový nárůst finančního stresu.

JEL kódy: E44, F31, G12, G20

Klíčová slova: alokace aktiv, měnové kurzy, finanční stres, Markov-switching

Vydáno: září 2014

Ke stažení: CNB WP 7/2014 (pdf, 995 kB)