Reform Redux: Measurement, Determinants and Reversals

Nauro F. Campos a Roman Horváth

Co víme o efektech strukturálních reforem? Hlavní důvod, proč odpověď může být „málo“ je neadekvátní měření reforem. V tomto článku navrhujeme vylepšení měření ekonomické liberalizace mezi zeměmi a v čase. Ukazujeme, že strukturální reformy, pokud jsou lépe měřeny, mají bohatší dynamiku (než ty z existujících indexů), která má bližší vztah k teorii. Například nalézáme, že příliv FDI snižuje pravděpodobnost privatizačních zvratů a stávky zvyšují pravděpodobnost zvratů v cenové liberalizaci. Rovněž nalézáme, že naše nové míry intenzity reforem mají v standardních specifikacích větší a přesněji odhadnutý dopad na hospodářský růst.

JEL kódy: E23, D72, H26, O17.

Klíčová slova: Strukturální reformy, reformní zvraty, cenová liberalizace, obchodní liberalizace, privatizace, politická ekonomie

Vydáno: prosinec 2009

Ke stažení: CNB WP No. 6/2009 (pdf, 349 kB)

Publikováno jako: Campos, N. F., Horváth, R. (2012): Reform Redux: Measurement, Determinants and Growth Implications. European Journal of Political Economy, 28(2), 227–237