Predicting Bank CAMELS and S&P Ratings: The Case of the Czech Republic

Alexis Derviz, Jiří Podpiera

V této práci zkoumáme determinanty pohybů dlouhodobých bankovních ratingů Standard & Poors a CAMELS v České republice v době, kdy byly privatizovány tři největší banky, představující přibližně 60 % celkových aktiv českého bankovního sektoru, tj. v období let 1998-2001. U obou ratingů byl zkoumán stejný seznam vysvětlujících proměnných odpovídající hodnotícím vstupům CAMELS používaným regulátory bankovního sektoru České národní banky a byly z nich tak vybrány významné prognostické indikátory. K analýze měsíčního dlouhodobého ratingu S&P jsme použili kumulativní logitový model reakce a k analýze čtvrtletního ratingu CAMELS rámec panelových údajů. Prognostické indikátory, u nichž jsme zjistili významnou vysvětlující schopnost, jsou tyto: kapitálová přiměřenost, úvěrové rozpětí, podíl celkových úvěrů na celkových aktivech a rizikový potenciál celkových aktiv. Modely založené na těchto prognostických indikátorech vykázaly 70% prediktivní přesnost. Navíc jsme zjistili, že ověřené proměnné uspokojivě predikují rating S&P jeden měsíc dopředu.

Klíčová slova: bankovní rating, CAMELS, kumulativní logitový model, analýza panelových údajů

Vydáno: leden 2004

Publikováno jako: "Predicting Bank CAMELS and S&P Ratings: The Case of the Czech Republic", Emerging Markets Finance and Trade 44(1), 2008, s. 117-130

Ke stažení: CNB WP No. 1/2004 (pdf, 238 kB)