Předběžné opatření NBS – dočasný zákaz pojišťovně NOVIS volně nakládat se svým majetkem

Národní banka Slovenska vydala další předběžné opatření vůči pojišťovně NOVIS Insurance Company, NOVIS Versicherungsgesellschaft, NOVIS Compagnia di Assicurazioni, NOVIS Poisťovňa a.s., kterým jí až na stanovené výjimky dočasně zakazuje volné nakládání s majetkem

Česká národní banka oznamuje, že s účinností k 6. 11. 2020 vydala Národní banka Slovenska, jakožto příslušný orgán dohledu, další předběžné opatření, kterým slovenské pojišťovně NOVIS až na stanovené výjimky dočasně zakazuje volně nakládat se svým majetkem. Toto předběžné opatření se nijak nedotýká práv a povinností z uzavřených pojistných smluv včetně práv pojistníků či oprávněných osob na pojistné plnění, odkupné, změny pojistných smluv, informace o pojištění či správy podkladových aktiv v souladu s pojistnou smlouvou, pojistnými podmínkami a Statuty pojistných fondů. Předběžné opatření se vztahuje také na činnost pojišťovny provozovanou prostřednictvím její pobočky NOVIS Pojišťovna, odštěpný závod Česká republika, na území ČR.

Česká národní banka dohlíží na činnost pobočky pojišťovny na území ČR v rámci svých kompetencí a při tom současně spolupracuje také s jinými dohledovými orgány, včetně Národní banky Slovenska, a s Evropským orgánem pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění (EIOPA), který tuto dohledovou činnost v rámci EU, resp. EHP, zastřešuje.

Bližší informace o předběžném opatření lze nalézt na webových stránkách Národní banky Slovenska pod tímto odkazem:
https://www.nbs.sk/_img/Documents/_Dohlad/ODP_rozhodnutia/Predbezne_opatrenie_NOVIS_20201105.pdf

V této souvislosti lze o informace požádat také přímo Národní banku Slovenska na adrese:
Národná banka Slovenska
Imricha Karvasa 1
813 25 BRATISLAVA
Slovensko

Informace o vydání předběžného opatření byla uveřejněna také na webových stránkách EIOPA a lze ji nalézt pod tímto odkazem:
https://www.eiopa.europa.eu/content/cross-border-cooperation-platform-narodna-banka-slovenska-has-issued-interim-measure-novis_en?source=search

Vydání tohoto předběžného opatření následuje po vydání předběžného opatření ze dne 9. 9. 2020, kterým bylo Národní bankou Slovenska pojišťovně NOVIS do splnění uložených podmínek zakázáno uzavírat nové pojistné smlouvy investičního životního pojištění. Bližší informace o předchozím předběžném opatření, které i nadále trvá, byly uveřejněny pod tímto odkazem:
https://www.cnb.cz/cs/dohled-financni-trh/vykon-dohledu/upozorneni-pro-verejnost/Predbezne-opatreni-NBS-docasny-zakaz-pojistovne-NOVIS-uzavirat-nove-pojistne-smlouvy-investicniho-zivotniho-pojisteni/