Perception is always Right: CNB´s Monetary Policy in the Media

Jiří Böhm, Petr Král and Branislav Saxa

V této výzkumné publikaci jsou analyzovány příznivost mediálního přijetí měnověpolitických rozhodnutí ČNB a rozsah jejich pokrytí v médiích v období 2002 až 2007. Jsou identifikovány faktory vysvětlující proměnlivost těchto dvou aspektů mediálního obrazu ČNB s využitím rozsáhlého souboru článků, které byly publikovány ve čtyřech nejvíce relevantních českých denících bezprostředně po měnověpolitických zasedáních. Jsou přitom vzaty v úvahu parametry vlastních rozhodnutí ČNB a související komunikace stejně jako veličiny charakterizující obecné ekonomické prostředí, které převládalo v době jednotlivých zasedání. K nejvíce zajímavým výsledkům této výzkumné práce patří zjištění, že ta rozhodnutí ČNB, která jsou překvapením pro finanční trhy, nejsou negativně přijímána v médiích, jsou-li potřebná a dále, že média vítají změny úrokových sazeb. Proto zde z mediálního hlediska není velká potřeba vyhlazovat úrokové sazby. Analýzy ve výzkumné publikaci současně vrhají světlo na to, jakým způsobem média obecně píší o (ekonomických) událostech.

Klíčová slova: Komunikace, média, měnová politika, noviny.

JEL Kódy: E52, E58.

Vydáno: prosinec 2009

Ke stažení: CNB WP No. 10/2009 (pdf, 451 kB)

Publikováno jako: Böhm, J., Král, P. and Saxa, B. (2012): The Czech National Bank's monetary policy in the media. European Journal of Political Economy, 28(3), 341–357.