Openness, financial markets, and policies: Cross-country and dynamic patterns

Giuseppe Bertola, Anna Lo Prete

S využitím analýzy panelových dat dokumentujeme významný a robustní vztah mezi rozsahem veřejných sociálních výdajů a rozvojem finančních služeb a obchodu. Podle analýzy napříč zeměmi se ukazuje, že hlubší ekonomická integrace je spojená s intenzivnější veřejnou redistribucí, ale více rozvinuté finanční trhy tento vztah oslabují. V případě, že kontrolujeme efekty specifické pro jednotlivé země, globalizační trendy mají tendenci narušovat efekt veřejných výdajů, protože rozvoj finančního trhu může tyto veřejné výdaje lépe nahradit.

JEL Codes: F36, G1.

Klíčová slova: Financial markets, economic integration, government redistribution, panel data, globalization.

Vydáno: prosinec 2008

Ke stažení: WP No. 13/2008 (pdf, 260 kB)

Publikováno jako: Bertola, G., Lo Prete, A. (2009): Openness, Financial Markets and Policies: Cross-Country and Dynamic Patterns. Annales d'Economie et de Statistique, ENSAE, 95/96, 167–182