On the Sources of Business Cycles: Implications for DSGE Models

Michal Andrle, Jan Brůha, Serhat Solmaz

Které šoky jsou hybateli hospodářských cyklů a kolik jich je? Dokumentujeme, že v rozvinutých ekonomikách se reálné makroekonomické veličiny v průběhu hospodářského cyklu spolu pohybují stabilním a predikovatelným způsobem, a argumentujeme, že tedy existuje jeden dominantní faktor způsobující většinu výkyvů hospodářských cyklů. Společný pozitivní pohyb reálného výstupu a inflace přesvědčivě ukazuje na poptávkový charakter tohoto faktoru. Tato skutečnost -stabilní v čase a prostoru- může být použita jako jednoduchý test strukturálních makroekonomických modelů. Navrhujeme jednoduchou statistiku, která může sloužit k porovnávání dat a modelů. Na základě této statistiky ukazujeme, že mnohé nejnovější strukturální modely neumí dostatečně replikovat stylizovaná fakta, která dokumentujeme.

JEL kódy: C10, E32, E50

Klíčová slova: hospodářský cyklus, poptávkové šoky, modely DSGE, dynamická metoda hlavních komponent

Vydáno: březen 2016

Ke stažení: CNB WP 3/2016 (pdf, 905 kB)