Off the Radar: Exploring the Rise of Shadow Banking in the EU

Martin Hodula

Tento článek používá nová data ECB/Eurosystému o nebankovním finančním zprostředkování ke zkoumání potenciálních faktorů růstu stínového bankovnictví pro panel 24 zemí EU. V souladu s několika směry odborné literatury zjišťuji, že systém stínového bankovnictví v EU je velmi procyklický a vykazuje pozitivní vztah k rostoucí poptávce dlouhodobých institucionálních investorů, přísnější kapitálové regulaci a rychlejšímu rozvoji finančního sektoru. Kromě toho článek prezentuje dvě zjištění, která v literatuře nejsou uváděna. Zaprvé ukazuje, že vztah mezi měnovou politikou a růstem stínového bankovnictví je závislý na úrovni úrokových sazeb a může být určen relativní výší úrokových sazeb v ekonomice. V tomto ohledu byly identifikovány dva hlavní motivy, které stojí v pozadí uvedeného vztahu – motiv „nákladů financování“ a motiv „honby za výnosem“. Zadruhé se hnací síly stínového bankovnictví liší ve starých a nových členských zemích EU, a to převážně z důvodu chybějícího právního rámce pro sekuritizaci v nových členských zemích.

JEL kódy: E44, E52, G21, G23

Evropská unie, měnová politika, panelová analýza dat, stínové bankovnictví

Vydáno: prosinec 2018

Ke stažení: CNB WP 16/2018 (pdf, 481 kB)