Nowcasting Czech GDP in Real Time

Marek Rusnák

Jeden z hlavních ukazatelů stavu ekonomiky, hrubý domácí produkt, je publikován se značným zpožděním přibližně 70 dnů. V tomto článku používáme dynamický faktorový model (DFM) k predikcím současného růstu české ekonomiky v reálném čase (tzv. „nowcasting“). Za použití historických časových řad a při zohlednění zpoždění ve zveřejňování různých měsíčních ukazatelů hodnotíme přesnost předpovědí DFM za období 2005–2012. Výsledky naznačují, že přesnost předpovědí faktorového modelu je porovnatelná s přesností historických krátkodobých predikcí expertů České národní banky. Data o externím prostředí jsou zásadní pro přesnost předpovědí, zatímco vynechání finančních a konjunkturálních indikátorů nezhoršuje přesnost modelu. Nakonec ukazujeme, jak může být dynamický faktorový model použit k interpretaci nově publikovaných dat.

JEL kódy: C53, C82, E52

Klíčová slova: dynamický faktorový model, data v reálném čase, HDP

Vydáno: červenec 2013

Ke stažení: CNB WP 6/2013 (pdf, 909 kB)