New Keynesian Model Dynamics under Heterogeneous Expectations and Adaptive Learning

Martin Fukač

Analyzujeme hospodářskou dynamiku v základním neokeynesiánském modelu upraveném pro nedokonalé heterogenní znalosti a adaptivní učení. Politika reprezentovaná vpředhledícím Taylorovým pravidlem se řídí interními prognózami centrální banky, zatímco hlavní hospodářskou dynamiku ovlivňují očekávání soukromých subjektů. Zkoumáme implikace rozdílů mezi nimi. Zjišťujeme, že pokud existuje heterogenita očekávání, měly by být kroky měnové politiky méně aktivní, aby se zvyšovala krátkodobá stabilita, a aby byla dlouhodobě pozitivně ovlivňována rychlost konvergence k první nejlepší rovnováze. To je v rozporu s literaturou o homogenních neúplných znalostech, která předpovídá pravý opak. Zjišťujeme rovněž, že v ekonomice s homogenními očekáváními je fungování měnové politiky snazší a že měnová politika může být efektivnější než v případě ekonomiky s heterogenními očekáváními. Z hlediska metodologie neúplných, heterogenních znalostí a adaptivního učení tak můžeme vidět význam dobré komunikační politiky a důvěryhodnosti měnové politiky.

Klíčová slova: nedokonalé a heterogenní znalosti, adaptivní učení, měnová politika

Vydáno: říjen 2006

Ke stažení: CNB WP No. 5/2006 (pdf, 401 kB)