Natural Resources and Economic Growth: A Meta-Analysis

Tomáš Havránek, Roman Horváth, Ayaz Zeynalov

Důležitou otázkou ekonomie rozvoje je, jak zásoby nerostného bohatství ovlivňují dlouhodobý ekonomický růst. V literatuře však neexistuje obecně přijímaná odpověď na tuto otázku: 40 % publikovaných empirických studií nachází efekt negativní, 40 % studií nachází efekt nulový a 20 % studií nachází efekt kladný. Podporuje tedy literatura jako celek tzv. kletbu nerostného bohatství? V metaanalýze 402 odhadů publikovaných v 33 studiích zjišťujeme, že po očištění o publikační selektivitu a vlivy volby metodologie je efekt nerostného bohatství na růst velmi malý. Naše výsledky také naznačují, že výsledky významně ovlivňují tři aspekty metodologie: 1) přidání interakce mezi nerostným bohatstvím a kvalitou institucí, 2) očištění o úroveň investiční aktivity a 3) rozlišování mezi různými typy nerostného bohatství.

JEL kódy: C51, O13, Q30

Klíčová slova: ekonomický růst, instituce, meta-analýza, přírodní zdroje, publikační selektivita

Vydáno: únor 2016

Ke stažení: CNB WP 1/2016 (pdf, 366 kB)