Monetary Policy Implications of Financial Frictions in the Czech Republic

Jakub Ryšánek, Jaromír Tonner, Osvald Vašíček

Po nedávné finanční krizi, která se v české ekonomice naplno projevila v roce 2009, ex post analyzujeme, nakolik je možné pozorované události vysvětlit nepříznivými šoky ve finanční oblasti. Uvažujeme novokeynesiánský model malé otevřené ekonomiky, který byl původně navrhnut pro popis švédské ekonomiky a který zahrnuje mechanizmus finančních frikcí po vzoru literatury finančního akcelerátoru. Aniž bychom explicitně předpokládali bankovní sektor, sledujeme, jak se finanční šoky šíří reálnou ekonomikou a jaké jsou následně měnověpolitické konsekvence. Pro přiblížení původního modelu českým specifikům odhadujeme parametry modelu pomocí bayesovských metod. Na sérii predikčních experimentů ukazujeme, že zvyšující se úrokové rozpětí může pro měnovou politiku znamenat rychlejší snižování úrokových sazeb. Na druhou stranu v dobách nízkého úrokového rozpětí identifikujeme pouze velmi omezený vliv finančních frikcí.

JEL kódy: C53, E32, E37

Klíčová slova: bayesovské metody, finanční frikce

Vydáno: prosinec 2011

Ke stažení: CNB WP No. 12/2011 (pdf, 1,3 MB)

Publikováno jako: Ryšánek, J., Tonner, J., Tvrz, S., Vašíček, O. (2012): Monetary Policy Implications of Financial Frictions in the Czech Republic. Czech Journal of Economics and Finance, 62(5), 413–429