Measuring the Financial Markets' Perception of EMU Enlargement: The Role of Ambiguity Aversion

Martin Cincibuch and Martina Horníková

Názor trhu na rozšíření měnové unie se měří novým ukazatelem, který využívá z krátkodobou dynamiku forwardových rozpětí. Konstrukce tohoto ukazatele je teoreticky umožněna neurčeností rovnováhy na takovém finančním trhu, na kterém se účastníci vyznačují averzí k nejistotě (nikoliv pouze averzí k riziku). Empiricky byla tato metoda byla aplikována na data zemí střední Evropy, včetně České republiky, Maďarska, Polska a Slovenska. Její výsledky jsou v souladu s míněním finančních trhů, které bylo zjišťováno dotazníkovým šetřením.

Klíčová slova: averze k nejistotě, EMU kalkulátory, rozšíření HMU, EMU Poll, forwardy, nejistota

Vydáno: prosinec 2007

Publikováno jako: Cincibuch, M. a M. Horníková (2008): Measuring the Financial Markets' Perception of EMU Enlargement: The Role of Ambiguity Aversion, Finance a úvěr - Czech Journal of Economics and Finance, 25(5), s. 1003-1010

Ke stažení: CNB WP 13/2007 (pdf, 427 kB)