Measuring and Explaining Inflation Persistence: Disaggregate Evidence on the Czech Republic

Ian Babetskii, Fabrizio Coricelli and Roman Horváth

Tato práce provádí empirickou analýzu inflační perzistence v České republice s použitím 412 podrobných indexů spotřebitelských cen na úrovni produktů spotřebního koše v období od ledna 1994 do prosince 2005. Naše výsledky na základě různých citlivostních testů naznačují, že nezpracované zboží a zboží krátkodobé spotřeby a také služby vykazují menší inflační perzistenci než zboží dlouhodobé spotřeby a zpracované zboží. Zdá se, že inflace je poněkud méně perzistentní po přechodu na inflační cílování v roce 1998. Existují také důkazy o agregačním zkreslení, tj. bylo zjištěno, že celková inflace je perzistentnější než její jednotlivé dílčí komponenty. Bylo zjištěno, že cenová disperze jako aproximace míry konkurence má negativní vztah k inflační perzistenci a naznačuje, že konkurence nevede ke snížení perzistence.

Klíčová slova: dynamika inflace, inflační cílování, perzistence

Vydáno: listopad 2007

Publikováno jako: Babecký, J. Coricelli, F. a R. Horváth (2009): Assessing Inflation Persistence: Micro Evidence on an Inflation Targeting Economy, Czech Journal of Economics and Finance, 59(2), str. 102-127.

Ke stažení: CNB WP No. 1/2007 (pdf, 443 kB)