Measures of Potential Output from an Estimated DSGE Model of the United States

Michel Juillard, Ondřej Kameník, Michael Kumhof, Douglas Laxton

Tato práce vytváří DSGE model pro Spojené státy, který se vyznačuje racionální strnulostí inflace a persistencí. Odhad modelu je proveden za pomoci Bayesovských technik odhadu a v čase proměnlivých inflačních cílů, jimiž se vysvětlují pohyby mezi režimy. Ukazujeme, že model vytváří prognózy, které mohou zcela konkurovat jiným metodám, a poté používáme prognózy modelu k vytvoření robustnějších odhadů mezery výstupu pomocí Hodrickova a Prescottova filtru a s použitím dat z konce vzorku.

Klíčová slova: Bayesovský odhad, strnulost inflace, měnová politika, mezera výstupu

Vydáno: prosinec 2006

Ke stažení: CNB WP No. 11/2006 (pdf, 654 kB)