Inflation and Output Comovement in the Euro Area: Love at Second Sight?

Michal Andrle, Jan Brůha, Serhat Solmaz

Článek diskutuje společnou dynamiku inflace a výstupu (HDP) v eurozóně. Tato společná dynamika nemusí být patrná na první pohled, ale je zřejmá na frekvencích odpovídajících hospodářskému cyklu. V článku navrhujeme nový přístup k odhadu inflace, založený na tzv. useknutém průměru, který společně určuje horní a dolní kvantil k useknutí, ale také šířku frekvenčního pásma reálného výstupu, která nejlépe slaďuje společnou dynamiku inflace a výstupu. Naše výsledky ukazují, že na frekvencích odpovídajících hospodářskému cyklu je vztah mezi inflací a výstupem silný a stabilní a že se inflace zpožďuje za mezerou výstupu a má přibližně poloviční varianci. Silný vztah mezi výstupem a inflací ukazuje na důležitost poptávkových šoků pro hospodářské cykly v eurozóně.

JEL kódy: C10, E32, E50

Klíčová slova: hospodářský cyklus, jádrová inflace, poptávkové šoky, useknutý průměr

Vydáno: srpen 2013

Ke stažení: CNB WP 7/2013 (pdf, 398 kB)