Inflation Targeting and Communication: Should the Public Read Inflation Reports or Tea Leaves?

Aleš Bulíř, Kateřina Šmídková, Viktor Kotlán, David Navrátil

Centrální banky, které cílují inflaci, mají značné zkušenosti z minulosti s vysvětlováním svých měnověpolitických opatření a odpovídajícího vývoje inflace. Za pomoci jednoduchého vpředhledícího měnověpolitického pravidla a hodnocení zpráv o inflaci poskytujeme novou metodiku empirického hodnocení konzistentnosti komunikace centrálních bank. Zjišťujeme, že tři komunikační nástroje – inflační cíle, prognózy inflace a slovní hodnocení inflačních faktorů obsažených ve čtvrtletních zprávách o inflaci – měly konzistentní vyznění v pěti ze šesti centrálních bank, které byly sledovány v letech 2000–2005 v rámci vzorku (centrální banky Chile, České republiky, Maďarska, Polska, Thajska a Švédska).

Klíčová slova: rozvíjející se ekonomiky, prognózování, cílování inflace, měnová politika, transparentnost

Vydáno: prosinec 2007

Publikováno jako: Šmídková K. a A. Bulíř (2007): What do we want central bank communication to be: “clearly open” or “crystal clear”?, Czech Journal of Economics and Finance, 57(11-12), str. 540-557.

Ke stažení: CNB WP 14/2007 (pdf, 549 kB)