Independent Monetary Policy Versus a Common Currency: A Macroeconomic Analysis for the Czech Republic Through the Lens of an Applied DSGE Model

Jan Brůha, Jaromír Tonner

Cílem článku je přispět k porozumění přínosům a nákladům přijetí eura prostřednictvím oficiálního strukturálního makroekonomického modelu ČNB s názvem g3. Pro tento účel používáme simulace s modelem g3 a s jeho modifikací s fixním nominálním kurzem a měnověpolitickými sazbami ECB. Nejprve porovnáváme nepodmíněné volatility vybraných makroekonomických proměnných implikované oběma modely. Poté používáme model g3 k filtraci historických dat, abychom identifikovali strukturální šoky, které zasáhly českou ekonomiku v uplynulých deseti letech. Dále s využitím modifikovaného modelu simulujeme, co by se bývalo stalo v české ekonomice, kdyby bylo euro v minulosti přijato. Naše výsledky indikují, že přijetí eura by bývalo mělo kladný vliv na úrovně makroekonomických veličin za cenu růstu nominální volatility.

JEL kódy: E47, E52, F45, F47

Klíčová slova: model DSGE, euro, měnová politika

Vydáno: prosinec 2018

Ke stažení: CNB WP 19/2018 (pdf, 900 kB)