How to Solve the Price Puzzle? A Meta-Analysis

Marek Rusnák, Tomáš Havránek, Roman Horváth

Jednou z nejdůležitějších otázek monetární ekonomie je tzv. cenová hádanka - zjištění mnoha empirických studií, že cenová hladina v krátkém období po měnové restrikci roste. V tomto článku sbíráme výsledky 70 studií používajících vektorové autoregrese ke zkoumání transmise měnové politiky a analyzujeme, co tyto výsledky ovlivňuje. Naše meta-analýza naznačuje, že výsledky jsou systematicky ovlivněny metodologií studie. Zdánlivá cenová hádanka je způsobena chybami v identifikaci vektorových autoregresí. Reakce cenové hladiny na monetární politiku v dlouhém období závisí systematicky na strukturálních charakteristikách ekonomiky.

Klíčová slova: Meta-analýza, transmise měnové politiky, cenová hádanka, publikační selektivita

JEL Kódy: C83, E52

Vydáno: červen 2011

Ke stažení: CNB WP No. 2/2011 (pdf, 765 kB)

Publikováno jako: Rusnák, M., Havránek, T., Horváth, R. (2013): How to Solve the Price Puzzle? A Meta-Analysis. Journal of Money, Credit and Banking, v tisku