How Do Large Banking Groups Manage the Efficiency of Their Subsidiaries? Evidence from CEE

Václav Hausenblas, Jitka Lešanovská

Analyzujeme nákladovou efektivitu dceřiných společností vybraných mezinárodních bankovních skupin, které v 90. letech a po roce 2000 vybudovaly významnou síť dceřiných společností ve střední a východní Evropě (CEE). Výsledky bayesovské stochastické analýzy efektivity na datech za období 2002–2015 naznačují nadprůměrně kvalitní řízení efektivity dceřiných společností patřících k těmto bankovním skupinám, zejména pak v období po krizi 2008–2009. Zjistili jsme, že dceřiné společnosti bankovních skupin byly zpravidla nákladově efektivnější než ostatní srovnatelné banky ve střední a východní Evropě a že tento rozdíl se v pokrizovém období dále zvýšil. Zatímco se rozptyl v efektivitě bank v zemích střední a východní Evropy v období po krizi zvýšil a zůstal na vyšší úrovni, mezinárodním bankovním skupinám se jej podařilo přiblížit k úrovni před krizí, případně jej ještě dále snížit. Ačkoliv efektivita bank je relativně perzistentní, naše výsledky naznačují rovněž existenci beta konvergence pro všechny analyzované mezinárodní bankovní skupiny směrem k odhadnutému dlouhodobému průměru. Ten by měl být významně vyšší než u kontrolní skupiny pro většinu analyzovaných mezinárodních bankovních skupin.

JEL kódy: G21, G39

Klíčová slova: trh rezidenčních nemovitostí, přístup založený na interním ratingu, procykličnost, kvantilová regrese, rizikové váhy

Vydáno: říjen 2018

Ke stažení: CNB WP 13/2018 (pdf, 683 kB)