Fiscal Implications of Personal Tax Adjustments in the Czech Republic

Alena Bičáková, Jiří Slačálek, Michal Slavík

Zkoumáme fiskální implikace změn daní z příjmu realizovaných v České republice v lednu 2006. Mimo vyhodnocení přímého dopadu této daňové reformy, naše analýza taktéž bere v úvahu dopad změn zaměstnanosti na vládní rozpočty v důsledku toho, jak jednotlivci vstupují nebo opouštějí zaměstnání. Nejdříve odhadujeme pravděpodobnost práce (nabídky práce) jako funkce efektivní čisté mzdy a poté simulujeme dopad změn zaplacených daní a obdržených benefitů na zaměstnanost. Nalézáme, že 10% nárůst v čisté mzdě zvyšuje pravděpodobnost práce o 0,55 a 0,18 procentních bodů pro muže resp. pro ženy. Tyto odhady implikují, že efekty zaměstnanosti pravděpodobně nevyváží pokles v čistých vládních příjmech. Predikujeme, že pro sub-populaci zaměstnanců s prvním zaměstnáním, čisté vládní příjmy klesnou o zhruba 8 miliard Kč jako důsledek realizace daňových škrtů. Efekt zaměstnanosti působí proti tomuto poklesu pouze 0,4 miliardami Kč. Stimulační efekt daňové reformy na zaměstnanost je omezen současným systémem benefitů, kdy motivace pracovat kvůli vyšší mzdě po zdanění je částečně kompenzována poklesem sociálních benefitů, jakmile lidé začnou pracovat.

Klíčová slova: fiskální efekty, nabídka práce, daň z příjmu, daňové reformy

Vydáno: prosinec 2006

Ke stažení: CNB WP No. 7/2006 (pdf, 624 kB)