Financial Integration at Times of Financial Instability

Jan Babecký, Luboš Komárek, Zlatuše Komárková

Článek jak v teoretické, tak i empirické rovině analyzuje fenomén finanční integrace s prioritním zaměřením na vyhodnocení dopadů současné finanční krize. V teoretické části se nejprve zabývá vymezením finanční integrace, včetně rámcového vyčtu výhod a nákladů spojených s tímto procesem. Následně se zaměřuje na vztah finanční integrace a finanční nestability, kde zdůrazňuje prioritní roli finančních inovací. Následná empirická část přináší analýzu rychlosti a stupně integrace českého finančního trhu a trhů vybraných inflačně-cílujících středoevropských (Maďarsko a Polsko) a vyspělých západoevropských ekonomik (Švédsko a Velká Britanie) s eurozónou. Výsledky pro Českou republiku potvrdily, že od konce 90. let minulého století pozvolna pokračuje proces zvyšování finanční integrace a rovněž že finanční krize způsobila pouze dočasnou cenovou divergenci českého finančního trhu v porovnání s trhem eurozóny.

JEL kódy: C23, G12, G15

Klíčová slova: Beta-konvergence, finanční krize, finanční integrace, gama-konvergence, nové členské země EU, propagace šoků, sigma-konvergence

Vydáno: prosinec 2010

Ke stažení: WP ČNB 9/2010 (pdf, 495 kB)

Publikováno jako: Babecký, J., Komárek, L., Komárková, Z. (2013): Financial Integration at Times of Financial Instability, Czech Journal of Economics and Finance (Finance a úvěr), 63(1), pp. 25–45.