Financial Frictions and Credit Spreads

Ke Pang, Pierre L. Siklos

V tomto článku vycházíme z modelu kreditních frikcí vyvinutého Cúrdiou a Woodfordem v řadě článků a pokoušíme se napodobit chování kreditních spreadů v průměrném období i v období krize. Jsme schopni simulovat pohyby v reprezentativních kreditních spreadech, které někdy bývají prudké a proměnlivé. Dále zkoumáme dopad kvantitativního uvolňování a uvolňování úvěrových podmínek. Zjišťujeme, že uvolňování úvěrových podmínek snižuje spready, zatímco kvantitativní uvolňování má opačný účinek. Relativní výhoda uvolňování úvěrových podmínek začíná být zřetelnější v případě, kdy dlužníci nesplácejí půjčky. Protože nárůsty v nesplácení snižují příznivé účinky uvolňování úvěrových podmínek na spready, naše doporučení pro tvůrce politik je v tom, že v období krize by centrální banka měla při realizaci strategie uvolňování úvěrových podmínek postupovat razantněji.

JEL kódy: E43, E44, E51, E58

Klíčová slova: uvolňování úvěrových podmínek, kreditní spread, finanční frikce, kvantitativní uvolňování

Vydáno: prosinec 2010

Ke stažení: WP ČNB 15/2010 (pdf, 578 kB)