Expected Regime Change: Transition Toward Nominal Exchange Rate Stability

František Brázdik

Tato práce představuje rozšíření DSGE modelu malé otevřené ekonomiky, které umožňuje popsat přechod směrem k režimu měnové politiky zaměřené na stabilizaci směnných kurzů. Model je odhadnut pomocí bayesovské techniky tak, aby jeho vlastnosti odpovídaly vlastnostem české ekonomiky. V posuzovaných scénářích přechodu měnová autorita vyhlašuje změnu své politiky tak, že se po ukončení přechodného období bude soustředit výhradně na stabilizaci nominálního kurzu. Tato práce je zaměřená na hodnocení vlastností čtyř reprezentativních režimů měnové politiky v průběhu vyhlášeného přechodného období. Na měření ztrát makroekonomické stability v rámci uvažovaných režimů pro přechodná období v jednotlivých experimentech jsou použity funkce ztráty užitku. Tyto experimenty ukazují, že politika stabilizace kurzu v průběhu přechodného období neminimalizuje úbytek blahobytu. Při daných předpokladech je jako nejlépe fungující režim pro krátké přechodné období identifikován režim striktního cílování inflace. Nicméně pro delší přechodná období by režim měnové politiky měl obsahovat i reakci na změny ve směnném kurzu.

JEL kódy: E17, E31, E52, E58, E61, F02, F41

Klíčová slova: změna měnové politiky, neo-keynesiánský model, model malé otevřené ekonomiky

Vydáno: březen 2013

Ke stažení: CNB WP 2/2013 (pdf, 552 kB)