Exchange rate variability, pressures and optimum currency area criteria: Implications for the central and eastern european countries

Roman Horváth

Tato práce provádí odhad střednědobých determinant variability bilaterálního devizového kurzu a kurzových tlaků pro 20 vyspělých zemí v devadesátých letech 20. století. Výsledky naznačují, že kritéria pro optimální měnovou zónu do značné míry vysvětlují dynamiku variability bilaterálního devizového kurzu a kurzových tlaků. Dále predikujeme kurzovou volatilitu a tlaky pro země střední a východní Evropy. Zjišťujeme, že se tyto země potýkají s kurzovými tlaky na přibližně stejné úrovni jako země eurozóny v období před přijetím eura.

Klíčová slova: přijetí eura, devizové kurzy, GMM, optimální měnová zóna

Vydáno: prosinec 2005

Publikováno jako:

Ke stažení: CNB WP No. 8/2005 (pdf, 304 kB)