Estimating the Effective Lower Bound for the Czech National Bank’s Policy Rate

Dominika Kolcunová, Tomáš Havránek

V tomto článku odhadujeme efektivní dolní hranici repo sazby stanovované Českou národní bankou. Tato hranice je determinována hodnotou, pod kterou by byla držba peněz v hotovosti preferovanější než držba peněz na bankovních účtech se zápornými úrokovými sazbami. Tuto hranici aproximujeme na základě nákladů na uskladnění, pojištění a transport hotovosti a nákladů ztráty pohodlnosti spojené s bezhotovostními transakcemi. Tento odhad doplňujeme výpočtem pomocí úrokových nákladů zohledňujících dopad záporných sazeb na ziskovost bank. Náš centrální odhad se nachází těsně pod úrovní –1 % při intervalu spolehlivosti přibližně (–2,0 %, –0,4 %). Kromě toho pomocí vektorové autoregrese ukazujeme, že potenciál záporných sazeb není dostatečný pro uvolnění měnové politiky srovnatelné s efektem kurzového závazku České národní banky v letech 2013–2017.

JEL kódy: E43, E44, E52, E58

Klíčová slova: náklady držby hotovosti, efektivní dolní hranice, záporné úrokové sazby, transmise měnové politiky, nulová dolní hranice

Vydáno: září 2018

Ke stažení: CNB WP No. 9/2018 (pdf, 474 kB)