Effects of Fiscal Policy in the DSGE-VAR Framework: The Case of the Czech Republic

Jan Babecký, Michal Franta, Jakub Ryšánek

V tomto článku zkoumáme potenciál modelovacího přístupu DSGE-VAR k hodnocení účinků fiskální politiky. Spojení metod VAR a DSGE vede teoreticky k přesnějším odhadům impulzních odezev a tedy i fiskálních multiplikátorů. Navíc tento modelový rámec umožňuje diskusi o rozdílech dopadů fiskálních šoků v modelech typu DSGE a VAR a zároveň do jisté míry diskusi o nepřesné specifikaci fiskálních modelů DSGE. Model DSGE-VAR odhadujeme na českých datech za období 1996 až 2011 v kvartální frekvenci. Multiplikátor vládní spotřeby dosahuje hodnoty blízko 0,4 v horizontu čtyř let. Multiplikátor vládních investic je cca o 0,4 vyšší, což potvrzuje závěry odborné literatury. Na druhou stranu, model DSGE samotný implikuje podobně velký multiplikátor vládní spotřeby, ale mnohem menší multiplikátor vládních investic, což naznačuje nepřesnou specifikaci fiskálního modelu DSGE.

JEL kódy: C11, E62, F41, H30

Klíčová slova: model DSGE-VAR, fiskální multiplikátory, fiskální šoky, identifikace, nepřesná specifikace modelu

Vydáno: listopad 2016

Ke stažení: CNB WP 9/2016 (pdf, 996 kB)