Does Money Help Predict Inflation? An Empirical Assessment for Central Europe

Roman Horváth, Luboš Komárek, Filip Rozsypal

V tomto článku se zabýváme vyhodnocením predikční schopnosti peněz pro budoucí inflaci v České republice, Maďarsku, Polsku a Slovensku. Konstruujeme monetární indikátory podobné těm, které ECB pravidelně používá pro monetární analýzy. Uvnitř vzorku dat nalézáme, že peníze hrají roli pro budoucí inflaci, nicméně predikce mimo vzorek dat ukazují, že peníze nezlepšují predikce inflace v porovnání vůči ostatním pravidelně používaným modelům jako autoregresivní proces. Vzhledem k tomu, že alespoň některé modely s penězi vylepšují inflační prognózy, argumentujeme, že monetární agregáty stále zůstávají užitečným faktorem pro analýzu měnové politiky.

Klíčová slova: Střední Evropa, předpověď, inflace, peníze

JEL Kódy: E41, E47, E52

Vydáno: prosinec 2010

Ke stažení: CNB WP No. 5/2010 (pdf, 370 kB)

Publikováno jako: Horváth, R., Komárek, L., and Rozsypal, F. (2011): Does Money Help Predict Inflation? An Empirical Assesment for Central Europe. Economic Systems, 35(4), 523–536.